BEZPŁATNY ZWROT 30 DNI

KLIENCI STARSHOP.PL MAJĄ MOŻLIWOŚĆ DOKONAĆ BEZPŁATNEGO ZWROTU TOWARU W CIĄGU 30 DNI OD DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA .


BEZPŁATNEGO ZWROTU MOŻNA DOKONAĆ W NASZYCH SKLEPACH STACJONARNYCH :

1. STARSHOP  BLUE CITY AL. JEROZOLIMSKIE 179 POZIOM -1 LOKAL -1/22 PRZY SATURNIE             TEL. 22 311 74 40

2. STARSHOP ATRIUM PROMENADA UL. OSTROBRAMSKA 75 C 1 PIĘTRO                                         TEL. 22 611 34 15

DO ZWROTU POTRZEBNE BĘDZIE OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZE WSKAZANYM NUMEREM KONTA DO ZWROTU PIENIĘDZY .

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU W CIĄGU 30 DNI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA USTAWOWYCH WARUNKÓW ODSTAPIENIA OD UMOWY , PRZEDSTAWIONYCH W REGULAMINIE . 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )
Adresat : F.H.Donald ul. Ryżowa 59 a 02-495 Warszawa , sklep@starshop.pl
Ja / My ( * ) …………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję / informujemy ( * ) o moim / naszym ( * ) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………….
( * ) ,umowy dostawy następujących rzeczy …………………………..( * ) , umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy ( * ) / o świadczenie następującej usługi ( * ) .
Data zawarcia umowy ( * ) / odbioru ( * ) ……………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta/ów …………………………………………………………………….
Adres konsumenta/ów ……………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta/ów ………………………………………………………………………………….
( tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej ) .
Data ……………………………

Nr. konta ....................................................................................................................
( * ) Niepotrzebne skreślić