BEZPŁATNY ZWROT 30 DNI

KLIENCI STARSHOP.PL MAJĄ MOŻLIWOŚĆ DOKONAĆ BEZPŁATNEGO ZWROTU TOWARU W CIĄGU 30 DNI OD DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA .


BEZPŁATNEGO ZWROTU MOŻNA DOKONAĆ W NASZYCH SKLEPACH STACJONARNYCH :

1. STARSHOP.PL Centrum Łopuszańska 22 ul. Łopuszańska 22 lok. C-11  02-220 Warszawa     TEL. 22 379 55 23  

2. STARSHOP  Blue City Al. Jerozolimskie 179 poziom +1/35 A POZIOM +1  02-222 Warszawa  TEL. 22 311 74 40 

DO ZWROTU POTRZEBNE BĘDZIE OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZE WSKAZANYM NUMEREM KONTA DO ZWROTU PIENIĘDZY .

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU W CIĄGU 30 DNI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA USTAWOWYCH WARUNKÓW ODSTĄPIENIA OD UMOWY , PRZEDSTAWIONYCH W REGULAMINIE . 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )
Adresat : Starshop.pl Centrum Łopuszańska 22 ul. Łopuszańska 22 lok. C-11  02-220 Warszawa  , sklep@starshop.pl
Ja / My ( * ) …………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję / informujemy ( * ) o moim / naszym ( * ) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………….
( * ) ,umowy dostawy następujących rzeczy …………………………..( * ) , umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy ( * ) / o świadczenie następującej usługi ( * ) .
Data zawarcia umowy ( * ) / odbioru ( * ) ……………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta/ów …………………………………………………………………….
Adres konsumenta/ów ……………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta/ów ………………………………………………………………………………….
( tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej ) .
Data ……………………………

Nr. konta ....................................................................................................................
( * ) Niepotrzebne skreślić